שיעורים עיוניים

שיעורי סדנאות

סה"כ שעות שבועיות בשנה
סה"כ שעות שבועיות בסמסטר ב
סה"כ שעות שבועיות בסמסטר א