סדנת מיזנסצנה

יאיר לב ורוני ניניו

ב

שנה:

א

סמסטר:

4

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

הסדנה תעסוק בשאלה כיצד מיזנסצנה דרמטית מפרשת טקסט באופנים שונים וממחישה את האקט המרכזי של הבימוי בחלל. התלמידים יתמודדו עם ניתוח של טקסט ופענוחו באמצעות בימוי של סצנה על פי תסריט קצר מתוך סרטים זרים וישראליים. נערוך השוואה בין הפרשנויות השונות שהעניקו התלמידים לאותו טקסט, ונתמקד בהחלטות הבימוי המרכזיות: ליהוק, פיזיות ואינטימיות של סיפור ודמויות בחלל, גיאוגרפיה של אתר צילום ומעברי זמן, סגנון הצילום, עקרון ההפתעה, מוזיקה והחלטות בימוי נוספות. בית הספר מספק את הציוד ואת חומרי הגלם הנדרשים להפקת התרגילים ולעריכתם.