יום פתוח בביה"ס סם שפיגל - ירושלים

הרשמה

מסלול מלא

הרשמה 1.7.2021 - 31.7.2021

מבחני מיון (לאחר הרשמה בלבד): 2.8.2021

ראיון אישי (מותנה בהצלחה במבחני המיון): 15.8.2021

 

מסלול תסריטאות

הרשמה 1.7.2021 - 31.7.2021  

מבחני מיון (לאחר הרשמה בלבד): 1.8.2021

 

ראיון אישי (מותנה בהצלחה במבחני המיון): 15.8.2021

 

יום פתוח הרשמה מאוחרת 19.6.2021 בשעה 16:00

ביטול מועמדות

מועמד המבטל את הרשמתו לא יהיה זכאי להחזר דמי ההרשמה