יום פתוח בביה"ס סם שפיגל - ירושלים

הרשמה

2022\2023

לשנה"ל

מסלול מלא

01.11.2021 - 31.01.2022

הרשמה מועד א' 

08.02.2022

מבחני מיון (לאחר הרשמה בלבד)

21.02.2022

ראיון אישי (מותנה בהצלחה במבחני המיון)

מסלול תסריטאות

01.11.2021 - 31.01.2022

הרשמה מועד א' 

09.02.2022

מבחני מיון (לאחר הרשמה בלבד)

23.02.2022

ראיון אישי (מותנה בהצלחה במבחני המיון)

מסלול מלא

01.03.2022 - 14.06.2022

הרשמה מועד ב' 

14.06.2022

מבחני מיון (לאחר הרשמה בלבד)

29.06.2022

ראיון אישי (מותנה בהצלחה במבחני המיון)

מסלול תסריטאות

01.03.2022 - 14.06.2022

הרשמה מועד ב' 

15.06.2022

מבחני מיון (לאחר הרשמה בלבד)

29.06.2022

ראיון אישי (מותנה בהצלחה במבחני המיון)

ביטול מועמדות

מועמד המבטל את הרשמתו לא יהיה זכאי להחזר דמי ההרשמה