top of page
סט צילום - ביה"ס לקולנוע סם שפיגל - ירושלים
b6e3b8_1f5cf5d082eb4e85b05d1cf71c22aab4_

הרשמה למסלול מלא

2024/2025

לשנה"ל

לאור הביקוש והתחשבות במשרתי.ות המילואים יתקיים מועד הרשמה מיוחד - 15.7-17.9
הזדמנות אחרונה להירשם לשנה"ל הבאה
מבחני מיון: תאריך הגשה 24.9.24
ראיון אישי: 9.10.24

הרשמה מועד א' 

מבחני מיון (לאחר הרשמה בלבד)

ראיון אישי (מותנה בהצלחה במבחני המיון)

הרשמה מועד ב' 

מבחני מיון (לאחר הרשמה בלבד)

ראיון אישי (מותנה בהצלחה במבחני המיון)

הרשמה מועד מאוחר

הגשת מבחנים ויום מיונים למסלול המלא

ראיון אישי 

מי יכולים להירשם?

כל מי שברשותם תעודת בגרות* המרגישים שהם מתאימים ללימודי קולנוע וטלוויזיה. בית הספר מקבל מועמדים עם או בלי רקע בקולנוע ובטלוויזיה, מועמדים בעלי השכלה קודמת בתחומים אחרים, ומועמדים מוכשרים וחסרי ניסיון. בית הספר משקיע רבות בתהליך המיון של הסטודנטים העתידיים, ומעודד גם מועמדים שלא התקבלו בעבר להגיש שוב מועמדות. מועמדים שנרשמים מחדש בפרק זמן של שלוש שנים יקבלו הנחה של 50% בדמי ההרשמה.

* ועדת הקבלה רשאית לקבל סטודנטים בעלי היסטוריה לימודית מוכחת שלא השלימו תעודת בגרות מלאה

דמי ההרשמה למסלול המלא: 500 שקל

אמצעי תשלום:

ניתן לשלם במזומן במזכירות בית הספר

  • באמצעות העברה בנקאית: הבנק הבינלאומי (31), סניף 74, מס' חשבון 409310077

  • כרטיס אשראי

  • בהמחאה לפקודת בית הספר סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה, ירושלים

  • ניתן גם לשלוח את התשלום בדואר רשום ולוודא שהגיע למזכירות בית הספר

מועמדים הנרשמים באותו מועד למסלול המלא וגם למסלול נוסף יזכו להנחה של 50% מדמי ההרשמה על המסלול הנוסף (סה"כ 150% לשני המסלולים).

שלבי ההרשמה למסלול המלא

  • טפסי הרשמה. על הנרשמים למלא את כל הפרטים ולוודא שהטפסים הגיעו למזכירות בית הספר.

  • מבחני בית. מבחני הבית נשלחים למועמדים שמילאו את תנאי ההרשמה כחמישה שבועות לפני מבחני המיון בבית הספר. את המבחנים יש למלא לפי ההנחיות.

  • מבחני מיון בבית הספר. מבחני המיון מתמקדים ביכולת ההבעה החזותית של המועמדים. המבחנים אורכים כשש שעות ואינם מצריכים הכנה מוקדמת. הם משתנים משנה לשנה וממועד למועד. לאחר בדיקת המבחנים, ועדת המיון מחליטה אילו מועמדים יוזמנו לשלב הראיון האישי ואילו מועמדים לא ימשיכו הלאה.

מועמדים שיש ברשותם עבודה או פרויקט אמנותי קודם מוזמנים להגישם עם מבחני המיון. זהו לא תנאי הכרחי להרשמה, אך עבודה ברמה גבוהה יכולה לשפר את סיכויי הקבלה של המועמדים. העבודות יכולות להיות בתחומים הבאים: צילום פילם, וידיאו, מוזיקה, כתיבה, ציור, גרפיקה, עיתונות או סדרת תמונות (עד חמש). ניתן להגיש רק עבודה קודמת אחת לצד מבחני המיון. המועמדים מתבקשים למסור העתק של העבודה ולא את המקור. בית הספר אינו אחראי לאובדן עבודות.

  • ראיון וקבלה. מועמדים שעברו בהצלחה את שלב מבחני המיון מוזמנים לראיון אישי בבית הספר מול ועדת קבלה. ועדת הקבלה משקללת את התרשמותה מהמועמדים עם תוצאות מבחני המיון, ומחליטה אילו מועמדים יתקבלו לבית הספר ואילו לא יתקבלו. לעתים, מועמדים מוזמנים לראיון חוזר, לפי החלטת הוועדה.

כשבוע לאחר הראיון, החלטות הוועדה נשלחות למועמדים. מועמדים שהתקבלו לבית הספר יקבלו גם את מסמכי התשלום לשנת הלימודים, ואת תקנוני בית הספר לחתימה. מועמדים שלא ישלימו את ההרשמה, קבלתם לבית הספר תתבטל; הודעה על המקום שהתפנה תישלח למועמד או מועמדת מרשימת ההמתנה.

למועמדים שלא עברו את מבחני המיון נשלחת הודעה באותו מועד.

ערעור על החלטת ועדת הקבלה

החלטות ועדת הקבלה הן סופיות וערעורים אינם מתקבלים. עם זאת, ההחלטות הן יחסיות לכל מחזור מועמדים ותקפות למועד הבחינות בלבד. הניסיון מוכיח כי מועמדים שהתקבלו לאחר שנבחנו פעם שנייה ואף שלישית הופכים במקרים רבים לסטודנטים מובילים בבית הספר, ולכן בית הספר מעודד להגיש שוב מועמדות בשנת הלימודים הבאה.

הכרה בלימודים קודמים ומעבר בין בתי ספר

מועמדים שסיימו שנה ראשונה בבית ספר אחר לקולנוע יירשמו לשנה א', ואם יתקבלו יוכלו לקבל פטור משיעורים מסוימים, בכפוף להגשת בקשה ולהחלטת ועדת ההוראה של בית הספר. מועמדים שסיימו שנת לימודים שנייה בבית ספר אחר לקולנוע יכולים להירשם לשנה ב' בתנאי שיציגו עבודות קודמות וגליון ציונים מהמוסד הקודם. ועדת מיון מיוחדת תדון בבקשה ותזמן את המועמדים לראיון אישי, ולאחריו תמסור את החלטתה.

פגישה עם הנהלת בית הספר לקראת שנת הלימודים

בתחילת ספטמבר ייפגשו הסטודנטים עם הנהלת בית הספר לשיחת הכנה לקראת שנת לימודיהם הראשונה.

שכר לימוד

הוועד המנהל של בית הספר מחליט מדי שנה על גובה שכר הלימוד השנתי. שכר הלימוד בשנת הלימודים תשפ"א הוא 17,500 שקל. שכר הלימוד לשנים הבאות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן (שכר הלימוד הסופי לכל שנת לימודים מתפרסם בחודש יולי באותה שנה, ובכל מקרה לא יפחת משכר הלימוד בשנה הקודמת). עבור ארבע שנות לימוד ישלם כל סטודנט שכר לימוד מלא.

נוסף לשכר הלימוד, מדי שנה יש לשלם דמי שכלול בסך 200–850 שקל (850 שקל בשנה הראשונה, וסכומים נמוכים יותר בהמשך הלימודים) לטובת מינוי לסינמטק, ספרי לימוד, מקראות, תדפיסים ופעילויות העשרה (כניסה למוזיאונים ועוד).

מלגות

הנהלת בית הספר פועלת ללא לאות להשגת מלגות שכר לימוד מלאות או חלקיות, מלגות קיום, פרסים על מצוינות, מלגות הפקה ומלגות להשתלמויות בארץ ובחו"ל – מקרנות, ממוסדות ומאישים בישראל ובחו"ל.

עצמאות ושינויים

לבית הספר שיקול דעת מלא והזכות הבלעדית לשנות את תוכנית הלימודים וההפקות. הסטודנטים יהיו כפופים לתקנוני בית הספר.

bottom of page