top of page
Tmunat mishpachti-Zwecker (15).JPG

שותפים

 

סם שפיגל, בית ספר ליצירה קולנועית מיסודם של משרד החינוך והתרבות והקרן לירושלים, הוא עמותה ציבורית ללא מטרות רווח. בית הספר נתמך על ידי משרד התרבות, עיריית ירושלים, עזבון המפיק סם שפיגל (באמצעות הקרן לירושלים) ותורמים נוספים.

 

בוועד המנהל ובמועצה הציבורית של בית הספר חברים אישי תרבות בכירים, אנשי מפתח בתעשייה ואישי ציבור ומינהל מתחומים שונים.

בית הספר נושא את שמו של המפיק ההוליוודי האגדי סם שפיגל ("המלכה האפריקנית", "חופי הכרך", "הגשר על נהר קוואי", "לורנס איש ערב"), המפיק היחיד שזכה אישית בשלושה פרסי אוסקר. התרומה השנתית מעזבונו, מתמלוגי סרטיו הגדולים, מאפשרת לבית הספר – יחד עם תמיכת משרד התרבות ועיריית ירושלים, ולצד תמיכות ותרומות נוספות – להשקיע השקעה דרמטית ביוצרי קולנוע צעירים ולהמשיך לשמש כקטליזטור מרכזי להמשך הרנסנס של הקולנוע הישראלי.

בית הספר מודה לתומכיו הקבועים:

משרד התרבות והספורט - מינהל התרבות | הקרן לירושלים | עיריית ירושלים - אגף התרבות | קרן סם שפיגל ניו־יורק, לונדון | קרן ברכה | הרשות לפיתוח ירושלים | מפעל הפיס

bottom of page