תקנון למניעת הטרדה מינית – בית הספר סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה, ירושלים