top of page
דנה בלנקשטיין כהן - צילום יוסי צבקר

מסלול מלא שנה א

תוכנית הלימודים – שנה א'

שנת הלימודים מחולקת לשני סמסטרים, עם חופשת ביניים של ארבעה שבועות. השבוע הפותח של השנה מוקדש לסדנאות מקצועיות בבית הספר. בשבוע השני מתקיימים מרתונים של סרטים, הרצאות וסדנאות אמן המיועדות לכל הסטודנטים בבית הספר. מהשבוע השלישי ללימודים מתחילים לימודי המערכת הסמסטריאליים. בכל סמסטר יש 12 שבועות של לימודים שוטפים, בהיקף של כ-40 שעות שבועיות בימים א'–ד', בשעות 9:30–19:30. בימי חמישי מתקיימות סדנאות מקצועיות, ולעתים גם הקרנת עבודות וביקורות. בסופי שבוע הסטודנטים יוצאים להפקות. לסטודנטים השומרים שבת ניתנת אפשרות להפיק את סרטיהם בימי חול ובחופשות, בהתאם לאילוצי מערכת הלימודים. מערכת הלימודים בשנה א' היא חובה לכל הסטודנטים.

 

קורסי מבוא וסדנאות

כתיבה – הסיפור הקצר; סדנת תחקיר; מבוא לתסריטאות; מבוא לחשיבה תסריטאית; מבוא לתסריט סרט לוקיישן; בימוי עלילתי 1 – יסודות השפה הקולנועית; בימוי עלילתי 2 – חפץ; סדנת משחק; מבוא למחשבת הבימוי התיעודי; בימוי תיעודי 2 – דמות; צילום סטילס; מבוא לצילום בווידיאו; יסודות הצילום לקולנוע ולטלוויזיה 2+1; עריכה ממוחשבת; יסודות העריכה הקולנועית; עריכה קולנועית; מבוא להקלטת שטח.

 

לימודים עיוניים

מבוא לאסתטיקה; אמנות מודרנית; תרבות ישראלית; תולדות הקולנוע העלילתי; מבע קולנועי – היצ'קוק ואחרים; תולדות הקולנוע התיעודי הקלאסי; תיאוריות קולנועיות; הסרט הישראלי הקצר.

במקביל לשיעורים מתקיימות הרצאות אורח של אנשי קולנוע מישראל ומחו"ל וסדנאות אמן בנושאים מגוונים.

* ייתכנו שינויים

bottom of page