top of page
דנה בלנקשטיין כהן - צילום יוסי צבקר

מסלול מלא שנה ב

תוכנית הלימודים – שנה ב'

בשנה ב' הכיתה יוצאת לצילום של סרטי ביכורים עלילתיים ותיעודיים.

שנת הלימודים מחולקת לשני סמסטרים, עם חופשת ביניים של ארבעה שבועות. השבועיים הפותחים של השנה יוקדשו לסדנאות מקדימות בפורום כיתתי ולמרתוני סרטים לכל הסטודנטים בבית הספר. בשבוע השלישי יתחילו לימודי המערכת הסמסטריאליים.

מערכת הלימודים בשנה השנייה מורכבת משיעורים עיוניים וסדנאות מעשיות. בסמסטר א' מתפרשים הלימודים על פני ארבעה ימים בשבוע (א'–ד') ובסמסטר ב' על שלושה ימים (ב'–ד'), תוך כדי צילום ההפקות בסופי השבוע.

 

סמסטר א' וחופשת סמסטר

במרכז הסמסטר שלוש סדנאות בימוי: סדנת המיזנסצנה, סדנת סרט ביכורים עלילתי וסדנת בימוי תיעודי.

בסדנת המיזנסצנה יתרגלו הסטודנטים בימוי מיזנסצנה על פי תסריטים נתונים ויתוודעו למרחב שבין הבמאי לשחקן באמצעות סדנת ליהוק, סדנת משחק והדרכת שחקנים וסדנה שעניינה אסטרטגיות בימוי. במקביל יתקדמו הסטודנטים בכתיבת תסריטי סרט הביכורים – תסריט בהשראת אתר צילום חוץ־יום באזור ירושלים, המשמש ציר לסיפור. החל מהשבועות הראשונים של סמסטר א', תוך כדי עבודה סדנאית, יגישו הסטודנטים את תסריטיהם לוועדת תסריטים פתוחה שתתכנס במהלך הסמסטר לדיונים ולסיעור מוחות – עד מתן אישור יציאה לצילומים. במהלך הסמסטר יערכו הסטודנטים את תרגילי המיזנסצנה עד לסיומם והצגתם לכיתה ולוועדת ההוראה של בית הספר. במקביל תיערך הכיתה להפקת סרטי הבכורים הראשונים בסמסטר ב'.

בתחום התיעודי יעבדו הסטודנטים על תחקיר ותסריט תיעודי תחת הכותרת "לוקיישן" וילוו בחונכויות. לאחר דיון בוועדה יוגדרו בסוף הסמסטר הראשון ששת סרטי התעודה שייצאו לצילומים במהלך סמסטר ב'.

 

סמסטר ב'

בסמסטר ב' של השנה השנייה, במהלך סדנאות הבימוי העלילתי והתיעודי, יעברו הסטודנטים מתרגילים ליצירה של סרטי ביכורים במודל עשייה נרחב.

בסדנת בימוי סרטי ביכורים עלילתיים יפיקו הסטודנטים סרטים באורך של עשר דקות כל אחד. הסרטים יצולמו בווידיאו Full High Definition איכותי, עם פוטנציאל הקרנה על המסך הגדול ועל המסך הקטן. הסדנה מתרגלת את כל הכיתה בסבב המקצועי תוך צמצום בעיות ההפקה למינימום ומיקוד העשייה בתסריט שאושר, בבימוי ובהכנות מוגדרות ומוסדרות לפני הצילומים, בכל אגפי עשיית הסרט.

הסרטים יופקו בצוות מלא של כ-15 בעלי תפקידים מתוך הכיתה: במאי, מפיק, עוזר במאי, מלהק, צלם, עוזר צלם, תאורן, מנהל אמנותי, מקליט ועוד. בסרטים ישתתפו שחקנים מקצועיים ונון־אקטורס. הסרטים יצולמו במשך שלושה ימים במהלך סוף שבוע. בית הספר יעניק לכל אחת מההפקות ציוד מלא וחונכות אישית בכל תחומי העשייה (בימוי, הפקה, ליהוק, צילום, תאורה, עריכה ופסקול), וכן מלגת הפקה.

במסגרת הסדנה התיעודית יצולמו סרטים באורך 15 דקות כל אחד. הסרטים יופקו בצוות קטן מתוך הכיתה. בית הספר יעניק לכל אחת מההפקות ציוד פרודקשן מלא וחונכות אישית בתחומי הבימוי, הליהוק, הצילום, העריכה והמוזיקה.

 

סרטי הלוקיישן העלילתיים והתיעודיים המצולמים בירושלים שיוקרנו בערב לזכר גלית רוזן יקבלו מלגה מהמיזם לקולנוע ולטלוויזיה בירושלים. לצד ציוד הצילום המתקדם יספק בית הספר ציוד תאורה וגריפ בהיקף שיתאים למשימה, שלא יחייב הוצאות משמעותיות מצד הסטודנטים.

 

עריכת סרטי שנה ב' וגמר הסרטים

לאחר הצילומים יתמקדו הסטודנטים בעריכת סרטי הביכורים העלילתיים והתיעודיים בסיוע חונכי עריכה מהשורה הראשונה. הסרטים ייערכו במערכות עריכה מתקדמות בתוכנת Avid Media Composer לעריכת אופליין. עריכת התמונה בשלב הגריידינג תתבצע במערכת DaVinci, לצד עורך מקצועי ומנוסה. עריכת המיקס תיעשה בעורכים מהתעשייה באולפנים מקצועיים.

במקביל לעריכה תעקוב ועדת ההוראה של בית הספר אחר התקדמות הסרטים בצומתי העריכה השונים ותנהל סיעור מוחות. עריכת הסרטים, כולל יציאה להשלמות הכרחיות ודיון ביקורתי בסרטים, היא חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים וההפקות, והיא מחייבת את כל הסטודנטים בכיתה.

הסרטים יוקרנו בערב סרטי הביכורים של המחזור, שייערך בסינמטק ירושלים בחופשת הסמסטר של השנה השלישית.

 

מיקוד לקראת התמחויות

במהלך השנה השנייה הסטודנטים נדרשים להשתתף בתרגילים ובהפקות, ונוסף לבימוי, להתמקד אמנותית ומקצועית גם בתחומים אחרים: צילום (כולל תאורה, עוזר צלם וגריפ), עריכה (כולל הקלטה ועיצוב פסקול), הפקה או כתיבה. בסוף השנה כל סטודנט וסטודנטית מגישים בקשה להתמחות במקצוע שבחרו. שיבוץ הסטודנטים בהתמחות נעשה על פי שקלול הישגיהם במקצוע (השתתפות בהפקות, עמידה במבחנים והערכות המורים). השתתפות בהפקות בית הספר והצטיינות בתחומי לימוד אמנותיים ומקצועיים הן תנאי מעבר לשנה ג'.

* ייתכנו שינויים

bottom of page