top of page

שיר שושני

ראש מסלול

שיר שושני - צילום אילן בשור

אביטל ביטאן

רכזת סטודנטים

אביטל ביטאן - צילום יוסי צבקר

משך הלימודים ארבע שנים

במסגרת הלימודים במסלול המלא, בית הספר מכשיר את הסטודנטים לכל מקצועות העשייה הקולנועית והטלוויזיונית: בימוי, צילום, עריכה, הפקה ותסריטאות. ההכשרה נעשית בשלבים, באמצעות משימות אמנותיות ומקצועיות, תוך ביקורת והנחיה של מורים ומחנכים מהשורה הראשונה.

שיטת הלימוד מבוססת על תוכנית לימודים המתעדכנת מדי שנה ומשלבת לימודי תיאוריה עם לימודים מעשיים. מרגע כניסתם לבית הספר ועד סיום לימודיהם, הסטודנטים נמצאים במערכת בעלת מבנה שיטתי ותהליכי, ומסמסטר לסמסטר הם מתקדמים ברמה האישית והקבוצתית.

בית הספר קובע את מסגרות הזמן וההפקה של כל פרויקט ומלווה את העשייה על כל שלביה.

בית הספר הוא בעל גישה פלורליסטית, והוא מעניק לסטודנטים חופש יצירה מלא ומטפח את קולם האישי.

תנאי היסוד ללימודים במסלול הם פתיחות אינטלקטואלית ורגשית, ביצוע משימות ועמידה בלוח זמנים, פיתוח קול אישי ומקורי, יכולת לעבוד בצוות ומוכנות לעזור ולקבל עזרה. במהלך כל שנות הלימודים הסטודנטים נדרשים לעשות לא רק למען עצמם, אלא גם למען עמיתיהם בכיתה ובבית הספר.

מרכז העשייה במסלול המלא הוא הסרט הקצר. הבחירה בסרט הקצר מאפשרת להגדיר זמן ולוקיישן לכל עשייה קולנועית, וכך לתת זמן צילום ראוי וגיבוי כלכלי נאות לפרויקטים רבים.

לצד התרגילים השונים, כבר בשנה א' הסטודנטים משתתפים בהפקות של סטודנטים מכל השנים, רוכשים ידע מקצועי וצוברים ניסיון ומיומנות במגוון מקצועות הקולנוע והטלוויזיה. זאת במקביל לסדנאות בימוי, כתיבת תסריטים, שיעורי צילום, הפקה ועריכה ובימוי תרגילים עלילתיים ותיעודיים.

במהלך שנה ב' הסטודנטים במסלול יוצאים לצילומי סרטי ביכורים עלילתיים ותיעודיים קצרים. סרטים אלו מוקרנים בין סמסטר א' לסמסטר ב' של שנה ג', בערב חגיגי לזכרה של גלית רוזן ז"ל.

 

בשנה ג', נוסף לתוכנית הלימודים בתחומי הכתיבה והבימוי, שהולכת ומעמיקה, מתמקדים הסטודנטים בלימודי התמחות באחד מהתחומים: עריכה, צילום או הפקה. בחלק השני של שנה זו הסטודנטים מתחילים בתהליך הכתיבה של סרטי הגמר שלהם.

במהלך שנה ד' יוצאים הסטודנטים לצילומי פרויקטי הגמר, שיוקרנו בערב הגמר החגיגי בסיום השנה.

בארבע שנות הלימודים הסטודנטים פוגשים מורים ואנשי תרבות מהשורה הראשונה, מישראל ומרחבי העולם. סטודנטים נבחרים נשלחים לפסטיבלים ולהשתלמויות בארץ ובעולם. בכל שנה מתקבל מספר מוגבל של מועמדים, ובית הספר משקיע בהם את מירב המשאבים הכלכליים והאנושיים לפיתוח יכולותיהם האישיות והמקצועיות.

bottom of page