top of page
דנה בלנקשטיין כהן - צילום יוסי צבקר

מסלול מלא שנה ד

תוכנית הלימודים וההפקות – שנה ד'

לאחר סיום הלימודים והקרנת סרטי הביכורים בערב לזכרה של גלית רוזן, ותוך כדי הפצת הסרטים לתחרויות בישראל ובחו"ל על ידי מחלקת קשרי החוץ של בית הספר, נערכת הכיתה לתהליך הכתיבה של תסריטי הגמר. לאחר מכן, באופן מדורג, ב"משק כיתתי" ובית ספרי, תתבצע גם העמדת סך סרטי הגמר של המחזור. מערכת ההפקות בשנה ד' מתקיימת כתוכנית צילומים כיתתית – ומסתיימת לאחר שלב פוסט־פרודקשן משותף בסוף שנה ד', בערב הגמר החגיגי של בית הספר, שמופק בסינמטק ירושלים.

 

הפקות הגמר

בית הספר מאפשר הפקות גמר קצרות ממגוון סוגות: סרטים עלילתיים, סרטים תיעודיים, פרק בסדרת רשת או פיילוט לסדרת טלוויזיה (עם הסטודנטים במסלול תסריטאות). במרכז הפקות הגמר עומדים סרטי עלילה באורך 15 דקות וסרטים תיעודיים באורך של עד 30 דקות.

הסטודנטים ממלאים את כל תפקידי היצירה בכל הפקה ויוצרים קודים מקצועיים, אמנותיים ואתיים משותפים.

 

סרטי עלילה קצרים

סרטי הגמר העלילתיים של בית הספר מצולמים במשך חמישה ימי צילום, בירושלים וברחבי הארץ. סרטי הגמר שצולמו בירושלים, יגיעו לעותק סופי ויוקרנו בערב הגמר יזכו למלגת הפקה מהמיזם לקולנוע ולטלוויזיה בירושלים.

לצד ציוד הצילום המתקדם ביותר, שנשכר לטובת ההפקות מחברת השכרת ציוד, בית הספר מעמיד לרשות הסטודנטים ציוד תאורה וגריפ בהיקף תעשייתי ומערכות עריכה מתקדמות עם תוכנת Avid Media Composer לעריכת אופליין. שלבי הפוסט – גריידינג, אונליין תמונה ומיקס סאונד – מתבצעים בבתי פוסט חיצוניים על ידי עורכים מקצועיים ומנוסים.

 

סרטי גמר תיעודיים

סרטי הגמר התיעודיים של בית הספר מצולמים באמצעות מצלמת Sony FS7 בפרק זמן של עד 12 ימי צילום, ומושקעים בהם משאבי פוסט־פרודקשן ניכרים. בית הספר משקיע בסרטי התעודה משאבים בהיקף שווה ערך למשאבים המוקצים לסרטי הגמר העלילתיים.

 

סוגות אחרות

הפקות בסוגות אחרות מתוקצבות ומצוידות בהתאם לסוג הפרויקט ולהיקפו.

 

בחירת תסריטי הגמר להפקה

תסריטי הגמר נבחרים ומאושרים להפקה במסגרת דיוני ועדות פתוחות של בית הספר, הכוללות נציג של הנהלת בית הספר ומורים או אנשי תעשייה. לסטודנטים מוצעים כמה מועדי הגשה וליווי של חונכים כדי לאפשר להם לשפר את הצעותיהם ממועד למועד או להחליף תסריט. תסריטי הגמר נבחרים בהתאם לפרויקטים שהגישו הסטודנטים ולפי רמת התסריטים. בשלב ההפקה יקבלו ההפקות גיבוי ותמיכה מלאים מבית הספר.

 

תמיכת בית הספר בהפקות הגמר

בית הספר מלווה את תהליך הפקות הגמר במהלך השנה הרביעית ומשקיע זמן ומשאבים בכל אחת מהתחנות היוצרות את תהליך הליווי של הפקת סרט: פיתוח התסריטים, קדם הפקה, הפקות, פוסט־פרודקשן (כולל צילומי השלמות ופסקול), חשיפת הסרטים בערבי הגמר של בית הספר בירושלים ובתל־אביב, ואחר כך – קידום ושיווק אסרטיבי של הסרטים בארץ ובחו"ל ויציאת הבוגרים לפסטיבל בינלאומי שבו יחוו את הסרט עם קהל בינלאומי.

 

חונכי בית הספר

כל אחת מהפקות הגמר של בית הספר זוכה לליווי של כ-15 מחונכי בית הספר, אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בתעשייה על מגוון תחומיה: תסריטאות, בימוי, הפקה, צילום, תאורה, הקלטה, עריכה, עיצוב אמנותי ומוזיקה. החונכים מלווים כל פרויקט עד למימושו הסופי. בחירת חונך הבימוי נעשית בשיתוף הסטודנטים.

 

הכלכלה של סרט הגמר

נוסף לגיבוי צורכי ההפקות עד שלבי העריכה המתקדמים באמצעות ציוד, חונכים וליווי של אנשי צוות – בית הספר גם נושא בעלויות עיצוב ועיבוד תמונה ברזולוציית 2K, מיקס סאונד, תרגום והפקת העותקים הדיגיטליים. הסטודנטים נושאים בכל העלויות הקשורות בציוד משלים, בניוד ההפקה, באתרי הצילום, בכלכלה, באביזרים ובתלבושות, במוזיקה ובזכויות השימוש בה, או בכל חריגה ממסגרת התקציב שמקצה להם בית הספר. בית הספר מעניק מלגת הפקה ישירה בסך 11,500 שקל לכל הפקה. מלגה זו מקזזת חלק מעלויות ההפקה החלות על הסטודנטים.

 

מקורות תמיכה נוספים

מלגות מיזם הקולנוע והטלוויזיה בירושלים

מיזם הקולנוע והטלוויזיה בירושלים מעניק תמיכה כספית לסרטי הגמר העלילתיים המצולמים בירושלים ומגיעים להקרנה בערב הגמר.

 

השלמת מימון – הגשה לקרנות חיצוניות

התסריטים המאושרים להפקה מוגשים לצורך תמיכה משלימה גם לקרנות חיצוניות: קרן גלפנד לסרטים קצרים, קרן יהושע רבינוביץ תל־אביב, קרן גשר לקולנוע רב־תרבותי, הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה ועוד.

הרמה התסריטאית הגבוהה של תסריטי הגמר, פועל יוצא של הליווי שמעניקים חונכי בית הספר להפקות, יצרה מצב מבורך שבו רוב סרטי הגמר זוכים במלגות חיצוניות ובפרסים בישראל ובעולם. פרסי בית הספר ופרסי התורמים המוענקים בערב הגמר מספקים תמיכה רטרואקטיבית חשובה לרוב הסרטים.

 

ערבי הגמר של בית הספר

מדי שנה מפיק בית הספר סדרה של ערבי גמר חגיגיים למחזור המסיים. הערבים נערכים בירושלים (ערב הגמר המרכזי עם המסלולים האחרים) ובתל־אביב, ומוזמנים אליהם חברי קהילת בית הספר ועשרות אנשי תעשייה מרכזיים, שצופים בעבודות הבוגרים.

 

הפצה בישראל ובעולם

לאחר ערבי הגמר שולחת מחלקת קשרי החוץ של בית הספר את כל סרטי הגמר (לאחר תרגום) לכל התחרויות הקיימות בישראל ולעשרות (ולעתים מאות) פסטיבלים ברחבי העולם. לזכות הסטודנטים בכיתה שמילאו תפקיד מרכזי בהפקת הסרט עומדת מלגת נסיעה צנועה לפסטיבל בחו"ל. סרט הגמר של כל סטודנט וסטודנטית מטופל במשך שנתיים לאחר גמר לימודיהם.

 

השמה לתעשייה

לאחר ערב הגמר בית הספר פועל בדרכים מגוונות להנגיש את דרכם של הבוגרים אל התעשייה.

 

השתלמויות ואתגרים אמנותיים לאחר סיום הלימודים

במסגרת מדיניות ה"אקסטרה מייל", בית הספר מערב ומאתגר את בוגריו באמצעות הרצאות והצגה של סרטי הבוגרים בישראל וברחבי העולם, השתלמויות מקצועיות, החממה הבינלאומית ועוד.

* ייתכנו שינויים

bottom of page