כתיבת דיאלוגים

מילר טל

שם המרצה:

2

ש"ס:

ב

סמסטר:

ב

שנה:

במסגרת הסדנה  יתרגלו התלמידים  כתיבת סצנות תוך לימוד כלים שונים לכתיבת דיאלוגים.