הקולנוע הישראלי - הסטוריה ומבע

שמוליק דובדבני

ב

שנה:

א

סמסטר:

3

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

בעידן הרנסנס לכאורה של הקולנוע הישראלי יבקש הקורס לאפיין את הקולנוע הישראלי מבחינה אסתטית, תרבותית, נרטיבית וכלכלית: מה הם דימוייו, נושאיו, מהותו והקשריו ליוצרים חדשים. איזה קולנוע עשו פה, ואיזה קולנוע היינו רוצים לראות ולעשות פה? כיצד הקולנוע הישראלי "מדבר" את האידיאולוגיה השלטת וחותר תחתיה? מדוע הוא זוכה להצלחה כה מרשימה בעולם מזה עשור וחצי? מי הם הכוחות הכלכליים – קרנות וקופרודוקציות בינלאומיות – המכוונות לעתים את תכניו? מהו קולנוע עצמאי? בין הנושאים והסרטים שיידונו: מה ישראלי בקולנוע הישראלי ("הימנון"), קולנוע מודרניסטי ("חור בלבנה", "שלושה ימים וילד"), קולנוע מסחרי מול קולנוע "אמנותי" (מנחם גולן מול במאי ה"רגישות החדשה"), ה-resurrection של הקולנוע הישראלי ("החיים על פי אגפא"), הקול הנשי החדש ("אפס ביחסי אנוש"), מיינסטרים בקולנוע הישראלי ("כנפיים שבורות", "ללכת על המים", "אביבה אהובתי") ומרחב פוליטי ותרבותי ("ביקור התזמורת", "פוקסטרוט").