קולנוע תיעודי מודרני

פרופ' לב יאיר

ב

שנה:

ב

סמסטר:

3

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

קורס המשך הבוחן את המתרחש בתחום הקולנוע התיעודי המודרני מסוף שנות ה-60 של המאה ה-20 ועד ימינו. הקורס יציג יוצרים מרכזיים וסגנונות בולטים וידון בסוגיות מרכזיות בתחום התיעוד: זבוב על הקיר מול דוקו־אקטיביזם; סרטי מסה; אתיקה: סוגיית האמת; קו התפר שבין בדיון לתיעוד ועוד. בין הסרטים שיוקרנו: "יומן" )דוד פרלוב(, "רשימות על ערים ובגדים" )וים ונדרס(, "דיטר הקטן מוכרח לעוף" )ורנר הרצוג(, "ללא שמש" )כריס מארקר(, "רוג'ר ואני" )מייקל מור(, "26 אמבטיות" )פיטר גרינוויי(, "ימי נובמבר" )מרסל אופולס( ו"המערבולת" )פטר פורגץ'(.