סדנת צילום לקראת הפקות לוקיישן

קורן אבי

שם המרצה:

1.33

ש"ס:

ב

סמסטר:

ב

שנה:

הסדנה תתמקד בהכנה לצילומים של סדרת סרטי הלוקיישן. נדון בסגנון הצילום המתחייב מהתסריט ומתפיסת הבמאי של כל אחד מהסרטים, ונעמוד על האמצעים הקולנועיים המשמשים לבנייתם. נדון ביחסי במאי-צלם ובתהליכים על הסט. עם החזרה מהצילומים ננתח את הראשס של כל סרט ונפיק לקחים בנוגע למיזנסצנה, תנועות המצלמה ועוד. בית הספר מספק את חומרי הגלם ואת הציוד הנדרש.