סדנת סרט תיעודי קצר - לוקיישן

ברודסקי רודיאון ראובן

שם המרצה:

3

ש"ס:

ב

סמסטר:

ב

שנה:

מהו מקום בסרט תיעודי? סדנת "המקום" תעסוק ביצירת סרט קצר (עד 15 דקות) המתרחש במקום אחד בירושלים ובסביבתה. בין הנושאים שיידונו בסדנה: מהו היחס בין מקום לזמן בכלל, ובקולנוע בפרט? מה תפקידן של דמויות בסרט על מקום? כיצד נוצרים בקולנוע ייחודו של מקום וחד־פעמיותו? נפתח, נפרק ונרכיב מחדש את המאפיינים המגדירים של הסדנה תוך כדי תהליך יצירתי ולימודי שבסופו המשתתפים ייקחו חלק בעשיית סרטים קצרים שעניינם מקום. הלימוד יכלול צפייה בסרטים מתרבויות ומתקופות שונות, פיתוח שיח כיתתי על רעיונות לסרטים קצרים בנושא, בניית תשתית לתסריטים ופיתוחם, מימוש התסריטים וליווי שלבי ההפקה של שישה עד שמונה מסרטי הכיתה. בית הספר מספק את הציוד ואת חומרי הגלם הנדרשים, וחונכים מלווים את תהליך העשייה.