תולדות הקולנוע - 3

דבורה ארז

ב

שנה:

א

סמסטר:

4

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

נתחיל לסקור את תולדות הקולנוע מראשיתו. נבחן את ראשית המדיום הקולנועי כטכנולוגיה, כתעשייה, כבידור וכאמנות. בתקופת הקולנוע האילם נבחן התפתחויות מרכזיות בשפה הקולנועית בקולנוע הגרמני, הצרפתי והסובייטי. תשומת לב מיוחדת תוקדש להתפתחות הקולנוע בארצות־הברית מראשיתה של הוליווד ועד שנות ה-30, שבהן התבצע המעבר מקולנוע אילם למדבר. הקורס ייחתם בנקודת השיא של הוליווד הקלאסית.בין הסרטים המרכזיים שנקרין: "הולדת אומה" (ד"ו גריפית, 1915), "הבהלה לזהב" (צ'רלי צ'פלין, 1925), "מטרופוליס" (פריץ לאנג, 1926), "תיבת פנדורה" (ג"ו פאבסט, 1929), "אוניית הקרב פוטיומקין" (סרגיי אייזנשטיין, 1925), "הזריחה" (פרידריך ו' מורנאו, 1927), "נפוליאון" (אבל גאנס, 1927), "נערתו ששת" (הווארד הוקס, 1940), "האזרח קיין" (אורסון וולס, 1941).