ש"ס
סמסטר
שם המרצה
סוג
שם הקורס
2
א
קרצנר צביקה
סדנה
מבוא לתסריטאות
2
א
ליפשיץ סיגלית
סדנה
תחביר ויזואלי - תרגיל "חפץ"
2
א
מילר טל
סדנה
יסודות התסריט - תרגול
2
א
ענר איתן
סדנה
יסודות התסריט-פיצ'ר
4
א
דבורה ארז
עיוני
תולדות הקולנוע - 1
2
ב
יאיר מתן
סדנה
סדנת תסריט לוקיישן
2
ב
ענר איתן
סדנה
בימוי לתסריטאים
2
ב
נוימן עמוס
סדנה
פרוגרמינג
2
ב
ראש סיגל
סדנה
סדנת תחקיר
2
ב
הדיה יעל
סדנה
עושים סצינות
4
ב
דבורה ארז
עיוני
תולדות הקולנוע - 2
2
שנתי
טושה גפלה אופיר
סדנה
הסיפור הקצר