התעמלות כתיבה

בן נעים שוקי

שם המרצה:

1

ש"ס:

ב

סמסטר:

א ב ג ד

שנה:

על מנת לשפר את הכלים ויכולת הכתיבה, יתקיים אימון כתיבה שבועי פתוח לכל תלמידי ביה"ס.