התעמלות כתיבה

בן נעים שוקי

א ב ג ד

שנה:

ב

סמסטר:

1

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

על מנת לשפר את הכלים ויכולת הכתיבה, יתקיים אימון כתיבה שבועי פתוח לכל תלמידי ביה"ס.