יסודות התסריט - תרגול

מילר טל

שם המרצה:

2

ש"ס:

א

סמסטר:

א

שנה:

סדנה וחונכות אישית. לקראת אירוע הפיצ'ינג לתעשייה תתקיים סדנה במתכונת קבוצתית ואישית שתתמקד בהצגת הפרויקט האישי של כל תלמיד ותלמידה בפני פורומים ציבוריים ובמסגרות מצומצמות יותר דוגמת מפיקים ומנהלי תוכן. התרגול יכלול הצגה סיפורית ממוקדת ושיווקית של הפרויקט, הדגשה של ההיבט האישי של היוצרים והובלה של דיאלוג ספונטני בין המגיש/ה למתעניין יחיד ולקהל רב.