יסודות התסריט - תרגול

מילר טל

א

שנה:

א

סמסטר:

2

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

תרגול מעשי של עקרונות כתיבת התסריט ויישומם על עבודות התלמידים: התנסות בפורמטים ובסגנונות כתיבה; המצאת הגרעין הראשוני של העלילה; פיתוח תקציר שיווקי; בחינת מבנה שלוש המערכות מול מבנים אחרים; פיתוח דמויות, סצנות ודיאלוגים. הקורס תומך בסדנת המבוא לתסריטאות, והוא נועד לעודד את התלמידים לפתח רעיונות חדשים ותקצירי תסריטים שעשויים לשמש בסיס לפיתוחים בהמשך לימודיהם, בדגש על פיתוח סדרות טלוויזיה.