top of page
דנה בלנקשטיין כהן - צילום יוסי צבקר

מסלול תסריטאות שנה א

הלימודים מבוססים על שיעורים עיוניים וסדנאות כתיבה בהנחיית אנשי מקצוע מובילים. מערך הקורסים מגוון, וכולל גם סדנאות בימוי, משחק והפקה לתסריטאים, חונכויות אישיות, שיעורים עיוניים משותפים עם המסלול המלא וסדנאות אמן בינלאומיות. התוכנית מורכבת מקורסי חובה שרובם מיועדים לסטודנטים במסלול ומקצתם נערכים בהשתתפות סטודנטים מהמסלולים האחרים.

בשנה הראשונה נחשפים הסטודנטים למתודה של בית הספר, רוכשים את הכלים המקצועיים של יסודות השפה התסריטאית, מתנסים בכתיבה תסריטאית בז'אנר הסרט הקצר ומרחיבים את הידע העיוני שלהם בקולנוע, בטלוויזיה ובכתיבה.

 

פרויקטים שנתיים וחונכויות

שנה א': תסריט ללא מילים באורך חמש דקות (סמ' א'), תסריט לוקיישן באורך עשר דקות (סמ' ב').

במהלך הלימודים זוכים הסטודנטים לחונכויות אישיות שתכליתן קידום הפרויקט השנתי.

 

ועדות תסריטים פתוחות

בסיום העבודה על הפרויקטים השנתיים עם המורים והחונכים, הסטודנטים במסלול מגישים את תסריטיהם לוועדה המורכבת מפורום מיוחד של מורי בית הספר ויוצרים חיצוניים. הביקורת הפתוחה וסיעור המוחות הם חלק חיוני מהתהליך הלימודי.

 

סדנת חפץ

במסגרת סדנת חפץ (כתיבה ויזואלית) בסמסטר הראשון בשנה א', הסטודנטים במסלול תסריטאות כותבים תסריט קצר שסיפורו מונע על ידי חפץ. בסוף הקורס, הסטודנטים במסלול תסריטאות מציגים את תסריטיהם בפני הסטודנטים מהמסלול המלא, שמתחילים את סדנת תסריט החפץ בסמסטר ב'. מטרת אירוע הפיצ'ינג הפנימי היא ליצור חיבורים בין סטודנטים במסלול המלא לסטודנטים במסלול תסריטאות, שאת תסריטיהם יפיקו ויביימו.

* ייתכנו שינויים

bottom of page