Sam Spiegel Erev Gmar-Zwecker   (187).jp

מסלול תסריטאות שנה ב

שנת הלימודים השנייה מוקדשת לכתיבת תסריטים בפורמטים שונים ולהתמקדות בכתיבה לסדרות טלוויזיה, כתיבה של סרט עלילתי באורך מלא, כתיבה לילדים ולנוער והכנה מעשית לחיים המקצועיים בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה הישראלית והבינלאומית.

 

פרויקטים שנתיים וחונכויות

שנה ב': תסריט לסרט עלילתי באורך מלא, בייבל מלא לסדרת טלוויזיה, סדרה לילדים ולנוער.

במהלך הלימודים זוכים הסטודנטים לחונכויות אישיות שתכליתן קידום הפרויקט השנתי.

 

סדנאות אמן נוספות

עריכת פיצ'ר – אבי נשר; סדנת פיתוח סדרות לשוק הבינלאומי – אלון ארניה; עיצוב תלבושות ככלי לאפיון דמות בתסריט – קרן איל־מלמד; סדנת פיצ'ינג – טל מילר.

 

ועדות תסריטים פתוחות

סיום העבודה על הפרויקטים השנתיים עם המורים והחונכים. הסטודנטים מגישים את תסריטיהם לוועדה המורכבת מפורום מיוחד של מורי בית הספר ויוצרים חיצוניים. הביקורת הפתוחה וסיעור המוחות הם חלק חיוני מהתהליך הלימודי.

 

אירועי המסלול

התסריטרי – הצגת תסריטים לסטודנטים במסלולים האחרים של בית הספר

אירוע פיצ'ינג צבעוני שבמהלכו הסטודנטים במסלול מציגים מבחר מתסריטי הלוקיישן שכתבו בפני הסטודנטים במסלול המלא ובמסלול הפקה יוזמת. האירוע נועד לקדם סינרגיה בין שלושת המסלולים ולאפשר לסטודנטים מהמסלול המלא ומסלול ההפקה לבחור מבין התסריטים המוצגים את אלה שישמשו בסיס לסרטי הלוקיישן וסרטי הגמר שלהם.

 

חשיפה לתעשייה

עם סיום שנת הלימודים השנייה, במהלך חודש ספטמבר, נערך בסינמטק תל־אביב אירוע חגיגי לחשיפת הבוגרים הטריים בפני בכירי תעשיית הקולנוע והטלוויזיה: מפיקים, במאים, מנהלי קרנות, נציגי ערוצים ועוד. הסטודנטים יציגו בפני הפורום המקצועי פרויקטים נבחרים שפותחו במהלך שנת הלימודים השנייה בבית הספר – פיצ'רים, סדרות טלוויזיה וסדרות לילדים ולנוער.

 

תעודת בוגר

תעודת בוגר בית הספר במסלול תסריטאות תוענק בתום מסלול הלימודים, בערב הגמר של בית הספר בסינמטק ירושלים. התעודה בחסות משרד התרבות.

 

ערב הגמר

בטקס הסיום החגיגי של המסלול ובית הספר, שנערך בחודש יולי בסינמטק ירושלים, מוענקים מדי שנה פרסים לבוגרים מצטיינים.

* ייתכנו שינויים