פרוגרמינג

נוימן עמוס

ב ג

שנה:

א

סמסטר:

2

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

הקורס יעסוק בסוגיות שונות בתהליך היצירה והתכנון של לוח שידורים טלוויזיוני. נתחיל משאלות יסודיות על חומרי הגלם, ניתוח הסביבה התחרותית של לוח השידורים, שימוש בנסיון עבר, בחירת שיטת העבודה המתאימה מתוך השיטות המוכרות בעולם, סוגי ערוצים ומאפייניהם (ערוץ ממלכתי, ערוצי נישה, ערוץ האוכל, ערוץ 2 הישראלי), טלוויזיה רב־ערוצית לעומת ברודקאסט. נלמד מהו תוכן טלוויזיוני: כיצד מתבצע פיתוח תוכן, מי מביא תוכניות למסך, איך בוחרים תוכנית מנצחת ומהן תוכניות שלא הצליחו. כמו כן נכיר לוחות שידורים מהעולם ונעמוד על ההבדלים בין תרבויות ותפיסות שידור שונות (צרפת, אנגליה, ארצות־הברית, אוסטרליה). נבדוק מהו רייטינג בטלוויזיה המסחרית, נתייחס לתכנון לוחות שידורים על פי חלקי היום ונלמד טכניקות ומרכיבים בעבודת תכנון לוח השידורים בישראל. במהלך הקורס יתנסו התלמידים בתרגולים אישיים ובקבוצות עבודה.