מבוא לתסריטאות

קרצנר צביקה

א

שנה:

א

סמסטר:

2

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

במהלך הסדנה נגדיר וננתח מונחי יסוד בתסריטאות הנוגעים לפורמט, סגנון ותוכן. נכיר את תהליך הכתיבה משלב הרעיון ועד שלב התסריט דרך דיון בכיתה ותרגול מעשי. נעסוק בהצגת מודלים נרטיביים, בדמויות ובסוגי קונפליקט. נשווה בין צורת הסיפור הקולנועי והטלוויזיוני לבין פרוזה ואמצעי המבע השונים. ננתח סצנות ודיאלוגים מתוך סרטים ותסריטים מקוריים של יוליוס אפשטיין )"קזבלנקה"(, רוברט בנטון )"קרמר נגד קרמר"( ואברהם הפנר )"לאט יותר"(, ונעיין בהגשות של סדרות מקור לטלוויזיה דוגמת "מרחק נגיעה" )רונית ויס־ברקוביץ'(, "רביעיית רן" )גיורא יהלום ואורן יעקובי( ועוד.