עושים סצינות

הדיה יעל

א

שנה:

ב

סמסטר:

2

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

הדיאלוג והפעולה הם כלי העבודה הבסיסיים שעומדים לרשותנו כתסריטאים. כיצד כותבים דיאלוגים שנשמעים טבעיים, "דיבוריים", ומעניקים לדמות צבע ואופי באמצעות השפה שלה? כיצד מנצלים את הדיאלוגים להעברת מידע בלי להאכיל את הצופים בכפית? איך משלבים בדיאלוג את הבק־סטורי של הדמות, משמע את ההתרחשות העלילתית שקדמה לסצנה ולא נראתה על המסך? מהו האיזון הנכון בין הטקסט לסאבטקסט? בסדנה נתרגל כתיבת דיאלוגים ופעולות, ונלמד איך ליצור את המינון הנכון ביניהם. נדון בשאלות דוגמת מה אנחנו לומדים על הדמות מתוך השפה שלה, מתי נכון יותר לתת לפעולה לדבר, כיצד מתזמנים כניסה של פעולה אל תוך דיאלוג, איך הופכים פעולות לחלק מהשפה של התסריט ועוד.