הסרט הישראלי הקצר

קפלן נעם

א

שנה:

א

סמסטר:

3

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

במהלך משולב של צפייה ודיון כיתתי נבדוק מה הופך סרט קצר לסרט טוב. נתמקד בבחירת חומרי היסוד לסרט )נושא, סיפור, אימאז' ייחודי, סיטואציה ועוד( ובהרכבת החומרים המשניים )זמן וחלל, מנגנונים סיפוריים, סגנון וטון, אחדות סגנונית ושבירתה(. לצד ניתוח המהלכים הרגשיים בסרטים נתבונן ברגעים ספציפיים ונבדוק כיצד הסרט מגיע ליצירת רגע אינטימי וחד־פעמי. במקביל נבחן את העשייה המצטברת של הקולנוע הישראלי הקצר מסוף שנות ה-60 ועד היום, ונתמקד בייצוגי תרבות בהיסטוריה ובחברה. בכל שיעור יוקרנו שני סרטים, וביניהם "לאט יותר" )אברהם הפנר(, "מצב החסה" )גור בנטביץ'(, "14 שנים לא מוחקות 27( "רותי ולק(, "לולו" )קרן ידעיה(, "נגוע" )עמוס גוטמן(, "לכל דבר מחיר" )דפנה לוין(, "פנחס" )פיני טבגר(, "דרכים" )ליאור גלר( ו"נשים של יום שלישי" )עודד בן־נון(.