סדנת תסריט לוקיישן

יאיר מתן

א

שנה:

ב

סמסטר:

2

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

במהלך הסמסטר יעבדו התלמידים על תסריטים לסרט לוקיישן באורך 10 דקות על פי הגדרות ההיתכנות של הפקת סרטי לוקיישן של תלמידי המסלול המלא משנה ב'. בתחילת הקורס יציגו התלמידים את רעיונותיהם, ואלה יידונו בפורום הסדנה. נתמקד ברעיון ובהתאמתו לז'אנר הסרט הקצר: מהות הגיבור, המהלך הדרמטי, האירוע המרכזי, המבנה והדמויות. לאחר שיגובשו תקצירים ממוקדים יחל שלב כתיבת התסריטים, תוך התמקדות בכתיבת הסצנות והדיאלוגים עד לגיבושם לכדי תסריט שלם.