תחביר ויזואלי - תרגיל "חפץ"

ליפשיץ סיגלית

שם המרצה:

2

ש"ס:

א

סמסטר:

א

שנה:

סדנה לכתיבת תסריט קצרצר, ללא דיאלוג, המתבסס על חפץ המניע את העלילה. הסדנה תעסוק בחומרי היסוד של הקולנוע, שבעזרתם ניתן לספר סיפור ללא מילים מנקודת מבט תסריטאית: השחקן, הפעולה, השוט והעריכה. תסריטים נבחרים שייכתבו במסגרת הסדנה יבוימו על ידי תלמידי שנה א' במסלול המלא במהלך סמסטר ב'.