תולדות הקולנוע - 2

דבורה ארז

א

שנה:

ב

סמסטר:

4

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

נבחן את הקולנוע האירופי, האמריקאי והיפני לפני, בזמן ואחרי מלחמת העולם השנייה, תהליך המסתיים בעליית הזרם החשוב של הניאו־ריאליזם האיטלקי. בחלקו האחרון של הקורס נגיע לקולנוע האמריקאי של שנות ה-50 והאופנים שבהם מתחולל בו שינוי ביחס לדפוסים התימטיים והסגנוניים של הוליווד הקלאסית, ומול הרדיפות האנטי־קומוניסטיות והחרדות של עידן המלחמה הקרה. בין הסרטים שיוקרנו: "נצחון הרצון" (לני ריפנשטאל, 1935), "איוון האיום" (סרגיי אייזנשטיין, 1944), "האדם השלישי" (קרול ריד, 1949), "ביטוח חיים כפול" (בילי ויילדר, 1944), "רומא עיר פרזות" (רוברטו רוסליני, 1945), "הברדלס" (לוקינו ויסקונטי, 1963), "חופי הכרך" (אליה קזאן, 1954), "המחפשים" (ג'ון פורד, 1956), "ורטיגו" (אלפרד היצ'קוק, 1958).