SWOT

כהנא אבישי דויד

ב ג

שנה:

א

סמסטר:

2

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

הסדנה נועדה לשאול את שאלות היסוד של המפיק־היזם ועורך התוכן לקראת כתיבת פרויקט הגמר. בליבת הקורס עומדות שאלות אישיות ואסטרטגיות: מי אני? מהם כוחותי ומהן חולשותי? היכן עומדות בפני הזדמנויות, והיכן עומדים מכשולים? מה חשוב לי, ומה אני הולך לעשות לגבי זה? במהלך הקורס יתרגלו התלמידים הצגה וקריאה מושכלת של קורות החיים שלהם, יעסקו בטיימליין האישיותי שלהם (בין נסיבות ליוזמה), ויבחנו את המקרה של סדרת הדרמה "בטיפול" (חגי לוי) והקשר שבין קורות החיים של יוצרה לשינוי מפת המדיה.