תמורות במשחק הקולנועי

רוזנברג דני

ג

שנה:

א

סמסטר:

3

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

הקורס יציע סקירה כרונולוגית של התמורות שעבר המשחק בקולנוע מרגע הולדתו ועד ימינו. כל שיעור יתמקד בסגנון משחקי או בתהליך שהשפיע על ההוויה הקולנועית ושינה אותה וזאת בראי היסטורי ואומנותי. זהו ניסיון להבליט את הבחירות שעשו במאי ות ובמאי ם בדרך הדרכת השחקנים לאורך השנים ואל מול האופנות והפוליטיקות של אותם זמנים. מדוע סגנונות מסוימים הפכו לפורצי דרך ומשני תודעה ואחרים נעלמו. באותה נשימה, בקורס נ סתכל מנקודת מבטם של השחקני ות והשחקנים על התהליך ודרך הבנת עבודתו של שחקן מתקופה וסגנון מסוים, זאת בכדי לקבל פרספקטיבה ולהרחיב את המנעד על טכניקות משחק שונות. השיעור ילווה בקטעי סרטים רלבנטים וכן בהדגמות בשיעור והתנסות בכיתה בסגנונות השונים.