תחקיר

אברהמי עידית

א

שנה:

א

סמסטר:

2

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

אבן היסוד של כל סרט דוקומנטרי וכתבת טלוויזיה תיעודית היא התחקיר. באמצעותו מפענח הבמאי התיעודי את הסיפור שהוא מעוניין להציג, עם הדמויות והדרמה שהוא מבקש ליצור. נעסוק במונחי יסוד בתחקיר קולנועי וטלוויזיוני, בשלבים השונים של עשייתו ובז'אנרים תיעודיים שונים. לצד בחינה וניתוח של סרטים וכתבות טלוויזיה מהארץ ומהעולם נתרגל כמה סוגי תחקיר: תחקיר עיתונאי לעומת תחקיר לסרט דוקומנטרי, כתבה טלוויזיונית, דמויות וראיון, וכן תחקיר שטח מקיף. החלק המסכם של הקורס יתמקד במעבר מהתחקיר לתסריט: תכנון הסרט, מרכזיות התחקיר בהצעת התסריט ותרגום התחקיר לתסריט דרך ציר הגיבור. בין הסרטים שנבחן: "קו כחול דק" )ארול מוריס(, "איש על חבל" )ג'יימס מארש(, "באולינג לקולומביין" )מייקל מור(, "קו 174( "ז'וזה פאדיליה(, "ההרוג ה-17( "דוד אופק(, "רשימת אהבה" )דוד פישר( ו"מחפשים את שוגרמן" )מאליק בנג'לול(