תאוריות קולנועיות

שמוליק דובדבני

א

שנה:

א

סמסטר:

2

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

בקורס נדון במושגי יסוד של התיאוריה הקולנועית העכשווית ונציג גישות תיאורטיות שונות לקריאה ולניתוח אידיאולוגי ואסתטי של סרטים. השיעורים יכללו קריאה מודרכת של טקסטים מכוננים והדגמת הטיעונים העולים מהם בסרטיו של אלפרד היצ'קוק. הבחירה בהיצ'קוק נובעת הן מהמורכבות התיאורטית והטקסטואלית של סרטיו (שנותחה באינספור ספרים ומאמרים) והן מהשאיפה להדגים כיצד ניתן ליישם גישות תיאורטיות שונות על אותו טקסט ואותו יוצר קולנועי. בין הנושאים שיידונו: קולנוע-אידיאולוגיה-פוליטיקה, פסיכואנליזה וקולנוע, אוטר וז'אנר, גישות פמיניסטיות ועוד. בין סרטי היצ'קוק שיוקרנו: "האיש שידע יותר מדי" (1956), "מארני" (1964) ו"הציפורים" (1963).