פיתוח סיפור לתסריט גמר

דיקלה קידר

שם המרצה:

0.5

ש"ס:

סמסטר:

ד

שנה:


בסדנה יתמקדו התלמידים בפיתוח סיפורים קצרים שישמשו יסוד לסרט הגמר של כל אחד ואחת מהם. התלמידים יגיעו לסדנה עם דמות שאין לה בהכרח סיפור, התחלה שאין לה המשך או רעיון לא מובן דיו (אבל כזה שמסרב להרפות). במהלך הסדנה תפותח ליבת הסיפור ברמה העלילתית או הרגשית לקראת העבודה על תסריט 15 דקות לסרט גמר. דקלה קידר תקיים שתי פגישות עם כל אחד ואחת מהתלמידים, ובהם ידונו בסיפור היסודי שבלב סרט הגמר המתגבש.