פוסט סרטי רגש

ברגמן ניר

ג

שנה:

ב

סמסטר:

3

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

בסמסטר השני ילווה המורה את עריכת הסרטים שנוצרו בסדנה "תסריט ובימוי עלילתי" וינתח מדי שבוע את התקדמות סרטי הסדנה בכיתה, תוך גילוי תובנות בימוי ועריכה – וזאת עד השלמת הסרטים והקרנתם בערב סרטי הביכורים לזכרה של גלית רוזן.