פוסט סרטי רגש

ברגמן ניר

שם המרצה:

3

ש"ס:

ב

סמסטר:

ג

שנה:

בסמסטר השני ילווה המורה את עריכת הסרטים שנוצרו בסדנה "תסריט ובימוי עלילתי" וינתח מדי שבוע את התקדמות סרטי הסדנה בכיתה, תוך גילוי תובנות בימוי ועריכה – וזאת עד השלמת הסרטים והקרנתם בערב סרטי הביכורים לזכרה של גלית רוזן.