עריכת תסריט

קפלון אריק

ב

שנה:

ב

סמסטר:

2

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

השיעור יעסוק בעקרונות עריכת התסריט תוך הקפדה על שמירת הקו הרעיוני ומימושו כסיפור קומוניקטיבי המעורר עניין ורגש. בסמסטר הראשון נעבוד על דראפטים ראשוניים של תסריטים לסרטים מוכרים שהופקו )"תלמה ולואיז", "צ'יינטאון"(. התלמידים יכתבו דו"ח ובו ינתחו את הבעיות של כל אחד מהתסריטים. בסמסטר השני נתמקד בתסריטים של סרטים ישראליים שהוגשו לקרנות ונמצאים בתהליכי פיתוח או שכתוב. לאחר קריאתם וכתיבת הדו"ח נקיים מפגש עם היוצרים. התלמידים ייחשפו לתהליך היצירתי בהתהוותו, והיוצרים יזכו לאבחון וחוות דעת מפי תלמידי הכיתה.