עיצוב דמויות

אייל אזולאי שרון

ב

שנה:

ב

סמסטר:

2

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png