עושים סצינות - מתקדמים

הדיה יעל

ב

שנה:

א

סמסטר:

2

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

סדנת המשך לעושים סצינות משנה א', בסדנה ימשיכו לעבוד התלמידים על בניית סצינות וכתיבת דיאלוגים אותם יכתבו