עושים סצינות - מתקדמים

הדיה יעל

שם המרצה:

2

ש"ס:

שנתי

סמסטר:

ב

שנה:

סדנת המשך לעושים סצינות משנה א', בסדנה ימשיכו לעבוד התלמידים על בניית סצינות וכתיבת דיאלוגים אותם יכתבו