סרט גמר תיעודי

פרופ' לב יאיר

ג

שנה:

ב

סמסטר:

2

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

עיקר העבודה בסדנה תהיה על הצעה כתובה (written proposal)  לסרט גמר תיעודי, שתכלול סינופסיס, הצהרת כוונות, טריטמנט וטריילר. הסטודנטים יביאו לכיתה רעיונות, שילובנו בכיתה, יצאו לתחקיר מקיף וכעובדת סיום הקורס יגישו הצעה כתובה. במהלך השיעורים ייצפו הסטודנטים בסרטים תיעודיים קצרים נבחרים מכל העולם (רלוונטיים ככל האפשר לסרטים עליהם הם עובדים בקורס). בשנה ד', אותם סטודנטים שסרטיהם יאושרו להפקה, יעבדו עם מורה הסדנה על סרטים אלה במהלך שנה ד'.