סינמטוגרפיה לבמאים

רז גיא

א

שנה:

ב

סמסטר:

3

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

בסדנה נכיר לעומק את הכלים והדימויים העומדים לרשות הצלם והבמאי לצורך יצירת שפה קולנועית ויזואלית, ונבחן אותם ביחס להיבטים דרמטיים וסיפוריים. בין נושאי הלימוד: המבנה הדרמטי של הסרט בעבודת הצלם; תסריט ושוטינג בעבודת צלם-במאי; העמדת שחקנים מול המצלמה והנעתם; תאורה ככלי ביטוי דרמטי; מדידת אור; עדשות ובחירתן; צילום תיעודי. הסדנה תכלול שיעורים עיוניים ומעשיים והקרנה של דוגמאות מסרטים, כמו גם תרגילים אישיים וכיתתיים שיוקרנו וינותחו בכיתה. בית הספר מספק את חומרי הגלם ואת הציוד הנדרש.