סדנת תסריט ובימוי רגש

רמה שי בורשטיין

ג

שנה:

א

סמסטר:

3

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

הסדנה תוקדש לכתיבה ולבימוי של תסריט המבוסס על התרחשות של תהליך רגשי והבעתו, תוך ניצול מרבי של המבע הקולנועי. לצד העבודה על התסריט וההכנות להפקה נלמד כיצד לבטא רגש – ראשית אצלנו, ולאחר מכן בדמויות שאנו יוצרים. חלקה העיקרי של הסדנה יהיה עבודת הנפש הנחוצה כבסיס לעבודה של במאי ויוצר. בהמשכה נלמד כיצד לכתוב דמויות "מרגישות" ונביים אותן לאור ההבנות שלנו. העבודה בסדנה מכוונת לעודד את התלמידים לבטא את הקול הקולנועי הסובייקטיבי שלהם, לבחור צורות ותכנים הקרובים ללבם ולייצר את הקשר המהותי בין הצורה לתוכן של סרטיהם. נדון בהסתרה, בריפוי, בכבוד וברצון – גילוי הרצון, בירור הרצון והארת הרצון. לאחר כתיבת התסריט מול מנחה הסדנה יופקו במהלך הסמסטר שישה סרטים באורך של עד 10 דקות. בית הספר מספק את חומרי הגלם ואת הציוד הנדרש.