סדנת עריכה

קצירי ליאורה

א

שנה:

ב

סמסטר:

3

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

סדנת המשך מסמסטר א'. נעסוק באמצעי מבע בעריכה של קולנוע עלילתי ותיעודי תוך צפייה בדוגמאות מסרטים באורך מלא וסרטים קצרים מתקופות ומז'אנרים שונים. הלימוד ילווה את העשייה של התלמידים בתרגילי סדנאות הבימוי העלילתי והתיעודי. מאמצע הסמסטר יונהגו חונכויות בחדרי העריכה. בין הסוגיות שיידונו: שבירת המשכיות; מבע קולנועי בסצנה תיעודית ועריכת סיטואציה; I Movie; עריכה ללא המשכיות בקולנוע עלילתי; מבנה נרטיב הסרט הקצר; טשטוש גבולות בין תיעודי לעלילתי; ניתוח מבנה תיעודי בתרגיל הבימוי. בין הדוגמאות שינותחו: "עד כלות הנשימה" (ז'אן־לוק גודאר), "רוזטה" (ז'אן־פייר דרדן ולוק דרדן), "Baba" (סורש קרישנה), "הנאשם" (אלפרד היצ'קוק), "סיור מודרך" (בנימין פרידנברג). בית הספר מספק את חומרי הגלם ואת הציוד הנדרש.