סדנת מבוא לתסריט לוקיישן

זרחין שמי

א

שנה:

ב

סמסטר:

2

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

סדנת המשך ל"מבוא לחשיבה תסריטאית", שבה נעמיק את אפשרויות הגישה לתהליך הכתיבה, נתוודע למגוון כלים לקראת כתיבת תסריט קולנועי, ובעיקר נתמקד בקשר שבין הדמות, הדיאלוג הקולנועי והאפקט הדרמטי (או הקומי). בסדנה נבצע תרגילים בהאזנה, בכתיבה ובשכתוב ונתנסה בהכנה לכתיבת תסריט לסרט לוקיישן, שיוגש כעבודת הסיום של הקורס וישמש בסיס להפקה במהלך שנה ב'.