סדנת מבוא לחשיבה תסריטאית

זרחין שמי

שם המרצה:

2

ש"ס:

א

סמסטר:

א

שנה:

הסדנה תתמקד בפיתוח יכולת חשיבה תסריטאית עד לכתיבת תסריט עלילתי שלם לסרט קצר. נתחקה אחר תהליך הכתיבה משלב ההשראה והרעיון ההתחלתי ועד ליצירה המוגמרת. נכיר מושגי יסוד וכלי עבודה העומדים לרשות התסריטאי ונתנסה בבחירתם בסדרה של תרגילי כתיבה מדורגים. הסדנה תעמיק בכמה מוקדים בכתיבה התסריטאית: שפת הפעולות; פערים והשלמתם; סיפוריות לעומת תיאוריות; החידה העלילתית וממד הזמן הסיפורי; נקודת תצפית; אדפטציה; יסודות דרמטיים וביטוים בכתיבה; אויבי הכתיבה התסריטאית; הגיבור כמרכז הסיפור, ועוד.