סדנת כתיבה

טושה גפלה אופיר

א

שנה:

שנתי

סמסטר:

2

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

הקורס יעסוק במגוון היבטים הנוגעים למלאכת הכתיבה היצירתית. נעסוק בחשיבות הספיגה של מקורות השראה (בספרות ובתחומי אמנות אחרים) ונעבוד על כלים לפיתוח הדמיון. בין הנושאים שייבחנו: ההבדל בין מוזה למקורות השראה; עושר הסיטואציה; תודעת המספר; טקסטים סיפוריים מושרים; כיצד להפוך מציאות לסיפור; מבנה היצירה והתפתחותה; הז'אנרים השונים ובחירתם; השדה הסמנטי, התרבותי והאסוציאטיבי של המילה הכתובה; התמקדות ברגש נבחר והפעלת זיכרון חושי. התלמידים יידרשו לבצע תרגילים שבועיים בבית ובכיתה.