סדנת בימוי תיעודי - דמות

אברהמי עידית

א

שנה:

ב

סמסטר:

3

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

בהמשך לסדנה בסמסטר א' נתמקד בשלבים מתקדמים של הבימוי התיעודי. לצד צפייה בדוגמאות נבחרות מסרטים וניתוח שלהן, כל תלמיד יביים סרט באורך כ-10 דקות שבמרכזו דמות המצויה בקונפליקט, מושפעת ממנו וחותרת לשינוי. הלימוד יתמקד בתחקיר ובליהוק תוך שימת דגש על הסיבה והמוטיבציה לספר סיפור. כמו כן נעבוד על כתיבת תסריט ועל צורת ההגשה )הכנת פיץ' קצר(. לאחר השיבה מהצילומים נתמקד בניתוח החומר ובעריכתו לקראת הקרנת סוף השנה. בית הספר מספק את חומרי הגלם ואת הציוד הנדרש