סדנת בימוי חפץ

רוזנברג דני

שם המרצה:

3

ש"ס:

ב

סמסטר:

א

שנה:

במסגרת הסדנה יביימו התלמידים תרגיל של 3 דקות ללא דיאלוג. הציר הסיפורי של התרגיל יתבסס על חפץ בהוראות שונות: כמגדיר דמות, כמקדם עלילה וכאמצעי להבנת התהליך שעוברת הדמות המרכזית. הדגש בתרגיל הוא על בימוי המצלמה והמיזנסצנה, תוך חיפוש השפה האישית של כל תלמיד ותלמידה ויצירת עולם קולנועי אישי. בית הספר מספק את חומרי הגלם ואת הציוד הנדרש.