סדנת בימוי חפץ

ליפשיץ סיגלית

א

שנה:

ב

סמסטר:

3

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

במסגרת הסדנה יביימו התלמידים תרגיל של 3 דקות ללא דיאלוג. הציר הסיפורי של התרגיל יתבסס על חפץ בהוראות שונות: כמגדיר דמות, כמקדם עלילה וכאמצעי להבנת התהליך שעוברת הדמות המרכזית. הדגש בתרגיל הוא על בימוי המצלמה והמיזנסצנה, תוך חיפוש השפה האישית של כל תלמיד ותלמידה ויצירת עולם קולנועי אישי. בית הספר מספק את חומרי הגלם ואת הציוד הנדרש.