סדנת אתיקה של השראה

פרופ' דן גבע

ד

שנה:

סמסטר:

2

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png


הסדנה "אתיקה של השראה" מציעה שיטה לאיסוף עדויות אתיות מתלמידי קולנוע ברחבי העולם. עדויות מצולמות אלו יועלו לאתר מיוחד, יהיו זמינות לכל תלמידי ומורי הקולנוע של איגוד בתי הספר הבינלאומי CILECT בשש יבשות וישמשו מסד נתונים עולמי, מכשיר ללימוד וחינוך אתי. נחפש את הנקודות שבהן תלמיד או תלמידת קולנוע נצרו רגע או מקרה אחד בזכרונם ובתודעתם – הפעם הראשונה שבה ניצבו בפני דילמה מוסרית שטרדה את מנוחתם והעמידה את מצפונם בפני הצורך להכריע. רגע זה מוכר בפסיכולוגיה כ"רגע של אהה" (Aha Moment). זיהויו, חילוצו ועיבודו הם חומרי הגלם של עבודת הסדנה. ביום הראשון יבחרו התלמידים את הסיפור שאיתו יעבדו – סיפור שייהפך לעדות. היום השני יוקדש לבחינת כל אחד מהסיפורים דרך פילטר חמשת "כוכבי צפון" בתולדות המחשבה האתית: תורת המידות של אריסטו, תורת החובה של קאנט, תורת התועלתיות של מיל, תורת החופש של דה־בובואר וה"אתיקה של דאגה" של גילינגהאם. היום השלישי יוקדש לצילום העדויות, כאשר הקבוצה מתאספת כקהל המאזין לכל תלמיד ותלמידה המספרים למצלמה, בתורם, את סיפורם.