מניפסטים

פרופ' קלדרון נסים

ג

שנה:

א

סמסטר:

2

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

הקורס יתרכז בז'אנר המניפסט ובהשפעתו על היצירה כהצהרת כוונות אסטרטגית. נבדוק את הצהרת הכוונות של התלמידים ואיזה מניפסט היו כותבים, תיאורטית: מה הם רוצים להגיד באמצעות קולנוע? איזו אסתטיקה קולנועית הם רוצים שתיראה ותישמע בסרטים שעליהם הם חולמים? מה תהיה צורת המניפסט? נציג מניפסטים נודעים בתולדות התרבות, האמנות, הקולנוע הבינלאומי והקולנוע הישראלי; נציג סרטים שמביאים לידי ביטוי אמנותי מניפסט מילולי שעליו הכריז הבמאי, ומנהל סם שפיגל יציג מניפסט בתנועה של בית הספר. בעקבות כל אלה, כעבודת סיום, יתבקשו התלמידים לכתוב מניפסט אישי או קבוצתי.