מונוגרפיה - קיאורסטמי

פרופ' לב יאיר

ג

שנה:

ב

סמסטר:

3

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

קיארוסטמי הוא מהבמאים המחדשים ביותר בתולדות הקולנוע. הוא מפליא לשלב בסרטיו פיקציה ודוקומנטציה, ופונה גם לכיוון של קולנוע נסיוני ווידיאו־ארט. קיארוסטמי חוזר ובודק מושגי יסוד של הקולנוע – גבולות הפריים, אורך זמן צילום, שחקנים, עלילה – ומעניק להם פרשנות מרתקת. הקורס ישלב צפייה מודרכת בארבעה סרטים באורך מלא )"מאחורי עץ הזית", "קלוז־אפ", "10" ,"היכן שתישאנו הרוח"( וצפייה בקטעים נבחרים מרוב סרטיו האחרים של קיארוסטמי, כולל הקצרים והתיעודיים שבהם. כמו כן יוקרנו קטעים מסרטים של במאים ששימשו מקור השפעה לסרטיו, לצד קטעים מסרטים שקיארוסטמי היה שותף ליצירתם.