מהרנסאנס של הקולנוע הישראלי, לאן?

פרופ' קלדרון נסים

ב

שנה:

א

סמסטר:

3

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

הקורס יתאר נקודות מפתח בהתפתחותו של הקולנוע הישראלי משנות ה-60 ועד היום. נתחיל במעבר מקולנוע מסחרי או מגויס אידיאולוגית שהיה קיים בתרבות הארצישראלית ובשנותיה הראשונות של המדינה אל הקולנוע בעל המודעות האמנותית והעצמאות המחשבתית שהחל להתפתח בישראל לאחר מכן. התלמידים יידרשו לצפות בתשעה סרטים שכל אחד מהם יהיה נקודת מוצא לדיון ולוויכוח – על האסתטיקה של הסרט, על המסורות הקולנועיות המגולמות בו ועל הנטיות המחשבתיות והאידיאולוגיות המבוטאות בו. מסביב לכל סרט נשרטט מפה של ההקשר התרבותי – הישראלי והעולמי – שבתוכו נוצר הסרט. בין הסרטים והסדרות שבהם נצפה: "הם היו עשרה" )ברוך דינר, 1960" ,)שלושה ימים וילד" )אורי זהר, 1967" ,)לאן נעלם דניאל וקס" )אברהם הפנר, 1972" ,)נעה בת 17( "יצחק צפל־ישורון, 1982" ,)החיים על פי אגפא" )אסי דיין, 1986 ,) "ואלס עם באשיר" )ארי פולמן, 2008" ,)פוקסטרוט" )שמוליק מעוז, 2018" ,)זגורי אימפריה" – עונה 2 ,פרק 1( מאור זגורי, 2014" ,)להעיר את הדב" – פרק 1( קרן מרגלית, 2018.